Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Har dere gode eksempler på lokale tiltak for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet?

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt et arbeid med å utvikle en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Vi ønsker å legge til rette for et levende sivilsamfunn som skaper tilhørighet, solidaritet og fellesskap.

For å møte morgendagens utfordringer og den sterke veksten i tallet på eldre, må vi mobilisere samfunnets samlede helse- og omsorgsressurser. Strategien skal bidra til å redusere ensomhet og styrke den enkeltes sosiale nettverk. Strategien skal favne bredt og blant annet inkludere mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer, personer med kroniske lidelser, eldre, innvandrergrupper og utsatte barn og unge.

Frivillighetsstrategien vil inneholde partenes tiltak for å rekruttere frivillige og for å styrke samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor. Et viktig mål med strategien er å redusere ensomhet og styrke den enkeltes sosiale nettverk.

Strategien skal bygge på plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor 2013 – 2015. Plattformen har som mål å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Et formål i plattformen er å danne grunnlag for lokalt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Plattformen finner du på Frivillighet Norges nettsider.

Vi inviterer dere til å komme med gode eksempler på lokale tiltak og strategier for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet.

Vi ønsker gode eksempler innenfor følgende områder:

  • rekruttering og oppfølging av frivillige og nye frivillighetsformer
  • samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen
  • organisering og koordinering av frivillig innsats
  • rammebetingelser som stimulerer til utvikling og innovasjon

Vi ser frem til å motta dine innspill! Send dem til frivillighetsstrategi@hod.dep.no innen 8. mai 2015.

Hilsen

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet