Høring - Endring i lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut på høring et utkast til endringer i Lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).