Ot.prp. nr. 9 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Om lov om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Om lov om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget