Høring - forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender på høring et forslag til nye forskriftsbestemmelser om innleie fra bemanningsforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2013