Prop. 74 L (2011–2012)

Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.

Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.
(likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget