Høring - forslag om endring av skatteloven § 2-2 første ledd

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i skatteloven § 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.06.2017