Høring - forslag om endringer i eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende beskatning av produksjonslinjer

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende skattlegging av såkalte produksjonslinjer i kraftanlegg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.07.2017