Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om endringer i eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende beskatning av produksjonslinjer

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende skattlegging av såkalte produksjonslinjer i kraftanlegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2017

Vår ref.: 17/1757 SL OTJ/RLLR

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende skattlegging av såkalte produksjonslinjer i kraftanlegg. Et slikt forslag ble varslet i Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 25. juli 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                  Ole Todal Jenssen
                                                                  lovrådgiver

Olje- og energidepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Den norske advokatforening
Den norske revisorforening
Energi Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft AS
Statnett SF

Til toppen