Høring - merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet sender på høring et forslag om en ny bestemmelse i forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.01.2017