Historisk arkiv

Utvidelse av momskompensasjonsordningen – borettslag og eierseksjonssameier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen foreslått at den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren også skal omfatte borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet framstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon.

I lovforslaget som er lagt frem for Stortinget, er det også foreslått hjemmel for departementet til å kunne gi forskrift om avgrensning av utvidelsen.

Departementet sender nå på høring et forslag om nærmere avgrensning av utvidelsen. Fastsettelse av det foreslåtte forskriftsforslaget forutsetter at Stortinget vedtar lovforslaget.

Les mer i høringssaken