Høring - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Kulturmomsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 1. desember 2006, og overleverte sin utredning til Finansdepartementet 26. februar 2008. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring. Høringsfrist: 30. juni 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2008