NOU 2008: 7

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kulturmomsutvalget

Kulturmomsutvalget — Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

Les dokumentet