NOU 2008: 7

Kulturmomsutvalget

Kulturmomsutvalget — Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

Les dokumentet