Historisk arkiv

Feil om kulturmoms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

En kampanje på internett hevder at Regjeringen vil legge moms på billetter til kulturarrangementer. Denne påstanden er ikke riktig. Regjeringen har ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

Statssekretær Geir AxelsenEn kampanje på internett hevder at Regjeringen vil legge moms på billetter til kulturarrangementer. Denne påstanden er ikke riktig. Regjeringen har ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

I statsbudsjettet for 2009 som ble lagt frem for Stortinget i oktober ga Regjeringen en bred gjennomgang av en offentlig utredning om merverdiavgift på kultur- og idrettsområdet. Formålet med utredningen var å utvide avgiftsgrunnlaget og legge til rette for et mer oversiktlig og helhetlig regelverk som gir mindre byråkrati og lavere administrative kostnader.

Kulturmomsutvalgets utredning var på høring i 2008, og Regjeringen går nå grundig gjennom høringsinnspillene. Noen av høringsinstansene var positive og andre var negative til forslagene i utredningen. Dersom det blir aktuelt å følge opp kulturmomsutvalgets forslag, vil første korsvei være statsbudsjettet som legges frem til høsten. Jeg kan berolige de berørte organisasjonene med at deres innspill er mottatt i Finansdepartementet, og jeg kan allerede nå berolige med at synspunktene fra de berørte aktørene vil være et viktig premiss for Regjeringens arbeid med saken.