Høring - rapport "Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner for forvaring"

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2009