Høring – rapport ”Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring”

Høringsnotatet er utarbeidet av Justis- og politidepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2009