Mæland-utvalgets rapport

Mæland-utvalget har evaluert reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaringsstraffen. Utredning og behandling på psykiatrisk institusjon eller oppfølging utenfor døgninstitusjon foreslås tiltak overfor visse utilregnelige lovbrytere.

Last ned rapporten i pdf-format her.
Les pressemeldingen om rapporten her.