Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om statens ansatte. Forslaget innebærer at lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) oppheves. Departementet foreslår både innholdsmessige, tekniske og språklige endringer i den nye loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2016