Historisk arkiv

Tjenestemannsloven

LOV-1983-03-04-3 Lov om statens tjenestemenn m.m.

Se loven på lovdata.no