Historisk arkiv

Tjenestemannsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV-1983-03-04-3 Lov om statens tjenestemenn m.m.

Se loven på lovdata.no