Høring - forslag om unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene

Finansdepartementet sender på høring et lovforslag om unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene. Forslaget innebærer en endring i sentralbankloven § 12.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.06.2016