Høring av forslag til bestemmelser om registrerte avgiftspliktiges adgang til kreve endring av merverdiavgiftsoppgjøret for tidligere terminer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2009