Høring forskrift om ingeniørutdanning

Kunnskapsdepartementet (KD) sender på høring forslag om endring av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Endringsforslaget bygger på innspill som Kunnskapsdepartementet har mottatt fra Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for MNT-feltet (UHR-MNT). Endringsforslagene fra UHR-MNT tar blant annet utgangspunkt i en evaluering av implementeringen av forskriften om rammeplan for ingeniørutdanning og nasjonale retningslinjer som ble igangsatt høsten 2016.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.02.2018