Høring om forslag til endring i forskrift til folkehøyskoleloven om kurs av kortere varighet for ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift til folkehøyskoleloven. Forslaget går ut på at folkehøyskolene kan arrangere kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv, med statstilskudd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.06.2021

Vår ref.: 21/2488

Høring om forslag til endring i forskrift til folkehøyskoleloven om kurs av kortere varighet for ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv

Departementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift til folkehøyskoleloven.

Forslaget går ut på at folkehøyskolene kan arrangere kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv, med statstilskudd.

Høringsfristen settes til 11. juni 2021.

Det tas sikte på at den foreslåtte endringen kan tre i kraft 1. august 2021.

Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle. Vi ber om at høringsuttalelsersendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2846177

 

 

Med hilsen

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                            Roger Spidsberg
                                                                           seniorrådgiver 

 • Folkehøgskolerådet
 • Agder folkehøgskole
 • Alta folkehøgskole
 • Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker
 • Bakketun folkehøgskole
 • Bjerkely folkehøyskole
 • Buskerud folkehøgskole
 • Bømlo folkehøgskule
 • Danvik folkehøgskole
 • Elverum folkehøgskule
 • Evje folkehøgskole AS
 • Fana folkehøgskule
 • Fjordane folkehøgskule
 • Folkehøgskolen 69 Grader Nord
 • Folkehøgskolen Sørlandet
 • Fosen folkehøgskole
 • Frelsesarmeens Resurssenter Jeløy Avd Jeløy folkehøyskole
 • Grenland folkehøgskole
 • Hadeland folkehøgskole SA
 • Hallingdal folkehøgskule
 • Hardanger folkehøgskule
 • Harstad folkehøgskole
 • Haugetun folkehøyskole
 • Hedmarktoppen folkehøyskole
 • Helgeland folkehøyskole
 • Hurdal Verk folkehøgskole AS
 • Jæren folkehøgskule
 • Kristiansand folkehøyskole AS
 • Lofoten folkehøgskole
 • Lundheim folkehøgskole
 • Molde folkehøgskole
 • Musikkfolkehøgskolen Viken
 • Møre folkehøgskule
 • Namdals folkehøgskole
 • Nansenskolen Norsk Humanistisk Akademi
 • Nordfjord folkehøgskule SA
 • Nordhordland folkehøgskole
 • Nordmøre folkehøgskule
 • Nord-Norsk pensjonistskole
 • Nordvestlandet folkehøgskole SA
 • Oslofjord folkehøgskole
 • Peder Morset folkehøgskole
 • Rødde folkehøgskole AS
 • Rønningen folkehøgskole
 • Sagavoll folkehøgskole
 • Seljord folkehøgskule
 • Skap Kreativ folkehøyskole AS
 • Skogn folkehøgskole
 • Solborg folkehøgskole
 • Soltun folkehøgskole
 • Stavern folkehøyskole
 • Stiftelsen Fredly folkehøgskole
 • Stiftelsen Karmøy folkehøgskule
 • Stiftelsen Nestor Seniorutvikling
 • Stiftelsen Risøy folkehøyskole
 • Stiftelsen Setesdal folkehøgskule
 • Stiftelsen Solbakken folkehøgskole
 • Stiftelsen Sunnmøre folkehøgskule
 • Stiftinga Sogndal folkehøgskule
 • Stiftinga Voss folkehøgskule
 • Sund folkehøgskole
 • Sunnfjord folkehøgskule
 • Sunnhordland folkehøgskule
 • Svalbard folkehøgskole AS
 • Toneheim folkehøgskole
 • Torshus folkehøgskule
 • Trøndertun folkehøgskole
 • Valdres folkehøgskule AS
 • Vefsn folkehøgskole
 • Ål folkehøgskole og kurssenter for Døve
 • Ålesund folkehøgskole
 • Åsane folkehøgskole
 • Statsforvaltere
 • Folkehøyskolerådet
 • Utdanningdirektoratet