Høring - Rapport om rekrutterings- og etableringsordninger for ungdom til fiskeflåten: Fra ungdom til fisker - fra fisker til fartøyeier

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist: 11. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2007

  • Høringsfrist: 11. april 2007