Høyring – framlegg om å føre over oppgåver frå Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet sender med dette på høyring framlegg om endringar i a-opplysningslova og skatteforvaltingslova.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.02.2018