M-3/2007 - Om forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rundskriv M-3/2007

Klikk på bilde for å lese Rundskriv M-3/2007 (pdf, 188 kb)