Høring - Endringer i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenningene - høring av forskrift med merknader

Rundskriv M-3/2007 - Om forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2006