Meld. St. 11 (2012–2013)

Personvern – utsikter og utfordringar

Til innhaldsliste

Tilråing

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet 14. desember 2012 om Personvern – utsikter og utfordringar blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet