Meld. St. 11 (2012–2013)

Personvern – utsikter og utfordringar

Personvern – utsikter og utfordringar

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget