Meld. St. 11 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Personvern – utsikter og utfordringar

Personvern – utsikter og utfordringar

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no