Høring - NOU 2009:1 Integritet og individ

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt NOU 2009:1 på høring. I tillegg til eventuelle merknader til de konkrete forslagene som fremmes av Personvernkommisjonen, ønsker departementet også at høringsinstansene vurdere temaet på fritt grunnlag og gjerne komme med selvstendige forslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2009