Meldinger til Stortinget

Meld. St. 33 (2011–2012)

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget