Meld. St. 33 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no