Meld. St. 33 (2011–2012)

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no