Meld. St. 23 (2016–2017)

Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Til innhaldsliste

Tilråding

Arbeids- og sosialdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 31. mars 2017 om Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer blir send Stortinget.