Meld. St. 23 (2020–2021)

Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid

Til innhaldsliste

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 26. mars 2021 om Musea i samfunnet blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet