Meld. St. 24 (2014-2015)

Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

Regjeringen har besluttet at kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet i 2017 er oppfylt. Stortingsmeldingen inneholder kulturdepartementets konklusjon om hvilke kategorier av lokalradioer som skal ha anledning til å fortsette på FM og hvilke lokalradioer som må følge samme regler for teknologiskiftet som riksaktørene. Meldingen inneholder videre rammevilkår for lokalradiosektoren i DAB-nettet og rammevilkår for den delen av lokalradiosektoren som fortsetter på FM.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no