Historisk arkiv

Stortingsmelding om lokalradio: Bedre vilkår etter teknologiskiftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Norske lokalradioer får nye muligheter og mer frihet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Lenke til stortingsmeldingen om rammevilkår for lokalradio 

Norsk radio digitaliseres i 2017, kravene som ble satt da Stortinget vedtok FM-slukking i 2017 er innfridd.  Som forutsatt i Digitalradiomeldingen legger regjeringen nå fram en stortingsmelding om lokalradio. I tråd med Stortingets vedtak skal større kommersielle lokalradioer omfattes av slukkevedtaket sammen med de riksdekkende kanalene i 2017. Dette gjelder 23 av omtrent 230 lokalradioer. 22 av disse 23 lokalradioene sender allerede på DAB.

- DAB åpner for større mangfold også for lokalradioer. I det gamle FM-nettet var det plass til bare en håndfull lokale kanaler. På DAB er det plass til mellom 15 og 20 kanaler i hvert eneste lokalnett, sier Widvey.

Konsesjonsordningen erstattes av enkel registrering hos Medietilsynet.

- Statens oppgave er ikke å regulere lokalradioenes innhold, men å gi dem så gode rammevilkår som mulig, sier Widvey.

Lokalradioene som ikke har dekning i de fire største byene, får fortsette gratis på FM. Dette gjelder rundt 200 små lokalradioer, eller ni av ti stasjoner.

- Vi kan ikke ha det slik at lokalradioene som fortsetter på FM, må følge strengere regler enn dem som sender på DAB, sier Widvey.

For kanalene som kan fortsette på FM foreslår regjeringen:

  • Gratis forlengelse av konsesjonen i fem år.
  • Begrensningene for inntekt og utbytte for ikke-kommersielle lokalradioer utenfor de fire storbyene fjernes.
  • Statens krav og regulering av lokale nyheter og lokalt innhold fjernes.

- Det lokale innholdet ligger i lokalradioens sjel. Det er deres fremste konkurransefortrinn og trenger ikke kontrolleres av offentlig byråkrati, sier Widvey.

Regjeringens mål er full DAB-dekning i Norge. For å bidra til dette, vil regjeringen sette av halvparten av potten som tildeles lokalkringkasting til å gjøre det enklere for lokalradioer over hele landet å sende på DAB. 

- Med teknologiskiftet i 2017 vil norske lokalradioer og lytterne deres få en ny og bedre hverdag, sier Widvey.