Historisk arkiv

Radiodigitaliseringen skjer i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har konkludert med digitalisering av radio i 2017. Regjeringen følger med dette opp Stortingets vedtak om å digitalisere radiosektoren, kriteriene for teknologiskiftet er oppfylt.

Hør kulturministerens kommentar til vedtaket (.wav) 

- Digitaliseringen av radioen åpner for et langt større mangfold av radiokanaler som vil komme lyttere i hele landet til gode. For lytterne betyr dette et langt mer mangfoldig og differensiert radiotilbud, støyfritt mottak og en rekke nye funksjoner. Digitaliseringen gir også langt bedre beredskap og åpner for økt konkurranse, og nye muligheter for innovasjon og utvikling, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Der FM-nettet kun hadde plass til fem riksdekkende kanaler, tilbyr DAB allerede 22 riksdekkende kanaler med plass til nesten tjue kanaler til. I tillegg har over halvparten av befolkningen allerede fått et lokalradiotilbud på DAB, med stort potensial for mange nye lokale kanaler, fortsetter hun.

Myndighetene har lagt til rette for en aktørstyrt prosess frontet av et samarbeid mellom P4, Radio Norge og NRK. Videre la stortingsmeldingen om digitalradio i 2011 opp til et sett kriterier som skulle være oppfylt i 1. januar 2015 dersom det skulle gjennomføres overgang til digitalradio i 2017. Meldingen fikk bred tilslutning i Stortinget. 

I FM-nettet er kostnadene per rikskanal åtte ganger høyere enn i DAB-nettet, og P4, Radio Norge og NRK bruker nå store ressurser til dobbeltdistribusjon. Med avvikling av FM-sendingene vil de riksdekkende radiokanalene spare over 200 millioner kroner i året, penger som i stedet kan brukes på radioinnhold.

DAB-nettet har i tillegg klare beredskapsmessige fordeler sammenliknet med FM. For det første er DAB langt mindre sårbar for utfall av sendere i ekstreme situasjoner. For det andre åpner DAB for tunellmottak av samtlige kanaler. DAB-teknologien gjør det dessuten mulig å bryte inn i alle kanaler samtidig med samme budskap i beredskapssituasjoner.