Meld. St. 29 (2014–2015)

Globalisering og handel — Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 29. mai 2015 om Globalisering og handel blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside