Meld. St. 32 (2014–2015)

Norske interesser og politikk i Antarktis

Til innhaldsliste

Tilråing

Utanriksdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Utanriksdepartementet 12. juni 2015 om Norske interesser og politikk i Antarktis vert send Stortinget.

Til forsida