Meld. St. 32 (2014–2015)

Norske interesser og politikk i Antarktis

Meldingen omhandler norsk politikk og interesser innenfor Antarktistraktatsystemets virkeområde, herunder de norske bilandene Dronning Maud Land og Peter I Øy. Formålet med meldingen er å dokumentere norsk engasjement i Antarktis, øke bevisstheten om Norge som polarnasjon i sør, og hva dette innebærer for norsk innenriks- og utenrikspolitikk. Meldingen skal kunne tjene som et politisk styringsdokument og arbeidsverktøy for departementene og underliggende etater, og samtidig være til nytte for et bredere publikum.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget