Meldingar til Stortinget

Meld. St. 32 (2014–2015)

Norske interesser og politikk i Antarktis

Meldingen omhandler norsk politikk og interesser innenfor Antarktistraktatsystemets virkeområde, herunder de norske bilandene Dronning Maud Land og Peter I Øy. Formålet med meldingen er å dokumentere norsk engasjement i Antarktis, øke bevisstheten om Norge som polarnasjon i sør, og hva dette innebærer for norsk innenriks- og utenrikspolitikk. Meldingen skal kunne tjene som et politisk styringsdokument og arbeidsverktøy for departementene og underliggende etater, og samtidig være til nytte for et bredere publikum.

Les dokumentet

Følg meldinga på Stortinget