Historisk arkiv

Regjeringen legger frem melding til Stortinget om Antarktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge har en lang historie som polarnasjon i sør. Det er i dag økende internasjonal interesse for Antarktis, med både flere aktører og et større mangfold av aktiviteter enn tidligere. Som kravshaver og som en av de tolv opprinnelige partene i Antarktistraktaten, skal Norge være en aktiv og relevant aktør i Antarktis, sier utenriksminister Børge Brende.

For første gang legger en norsk regjering fram en melding til Stortinget som gir en samlet framstilling av norske interesser og norsk politikk i Antarktis. Hovedlinjen i norsk antarktispolitikk bygger på en bevisst holdning om norske suverenitetskrav, kombinert med innsats for at det internasjonale samarbeidet under Antarktistraktatsystemet skal være velfungerende og solid. Meldingen varsler ikke endringer eller brudd med den politikken som har vært ført tidligere.

- Vår antarktispolitikk handler om å ivareta norske interesser knyttet til et mangfold av aktiviteter i et stort og viktig geografisk område. Norge har vært sentral i utviklingen av traktatsystemet i Antarktis, og har spilt en viktig rolle i utviklingen av regionale forvaltningsmekanismer og –organisasjoner. Et overordnet mål for norsk antarktispolitikk er å sikre at de unike natur- og miljøverdiene tas vare på, sier utenriksministeren.

Regjeringen trekker fram følgende sentrale områder i norsk antarktispolitikk:

  • En gjenkjennbar og kunnskapsbasert politikk i nord og syd
  • Norges rolle i samarbeidet under Antarktistraktatsystemet
  • Norges særinteresser som kravshaver
  • Bevaring av Antarktis som et verneområde, viet fred og vitenskap
  • Norge som ansvarlig forvalter av ressursene i havet
  • Norge som ansvarlig næringsaktør i sør
  • Antarktis som en del av både innenriks- og utenrikspolitikken

Meldingen omhandler de norske bilandene som ligger under Antarktistraktatens virkeområde, Dronning Maud Land og Peter I Øy. Bouvetøya ligger utenfor Antarktistraktatens virkeområde og er ubestridt norsk. Regjeringen legger derfor samtidig fram en egen melding som omhandler politikk og interesser for Bouvetøya.