Meld. St. 35 (2016–2017)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 5. april 2017 om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside