Meld. St. 37 (2016–2017)

Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 2. juni 2017 om tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside