Meld. St. 37 (2016–2017)

Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no