Meld. St. 5 (2016–2017)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 14. oktober 2016 om Nordisk samarbeid blir sendt Stortinget.