Meld. St. 5 (2016–2017)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

1 Sammenstilling av budsjettene 2017 og 2016 (2016 priser) i millioner DKK

Budsjett

Budsjett

Forskjell

2017

2016

+/-

%

1.

MR Samarbeidsministrene

253.984

253.984

0

0,0%

a.

Prioriteringsbudsjettet

90.215

75.641

14.574

19,3%

b.

Internasjonalt samarbeide

54.345

68.919

-14.574

-21,1%

i. Herav kontorene1

15.560

15.560

0

0,0%

c.

Nordisk ministerråds fellesaktiviteter og Sekretariatet

109.424

109.424

0

0,0%

i. Herav sekretariatet (NMRS)

78.150

78.150

0

0,0%

2.

MR Utdannelse og forskning

222.919

222.919

0

0,0%

a.

Generelle forsknings- og utdannelsesinitiativer

3.316

3.316

0

0,0%

b.

Politikkutvikling mv.

15.440

15.440

0

0,0%

c.

Mobilitets- og nettverksprogrammer

78.886

77.713

1.173

1,5%

d.

NordForsk (institusjon)

102.980

104.153

-1.173

-1,1%

e.

Øvrig forskning

22.297

22.297

0

0,0%

3.

MR Sosial- og helse

38.732

38.732

0

0,0%

i. Herav Nordens Välfärdcenter (institusjon)

19.794

19.794

0

0,0%

4.

MR Kultur

170.551

170.551

0

0,0%

a.

Generelle kultursatsninger

50.585

51.085

-500

-1,0%

b.

Barn og Unge

6.139

6.139

0

0,0%

c.

Film og Media

31.283

31.283

0

0,0%

d.

Kunstområdet

31.258

31.258

0

0,0%

e.

Nordiske Kulturhus (institusjoner)

44.419

44.219

200

0,5%

f.

Andre kultursatsninger

6.867

6.567

300

4,6%

5.

MR Fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk

39.572

39.572

0

0,0%

a.

Fiskeri

6.303

6.303

0

0,0%

b.

Jord- og Skogbruk

26.659

26.659

0

0,0%

i. Herav NordGen (institusjon)

19.484

19.484

0

0,0%

c.

Næringsmidler

6.610

6.610

0

0,0%

6.

MR Likestilling

9.023

9.023

0

0,0%

7.

MR Nærings-, Energi- og Regionalpolitikk

130.773

130.773

0

0,0%

a.

Næring

87.766

87.766

0

0,0%

i. Herav Nordic Innovation (institusjon)

70.326

70.326

0

0,0%

b.

Energi

10.461

10.461

0

0,0%

i. Herav Nordisk Energiforskning (institusjon)

6.261

6.261

0

0,0%

c.

Regional

32.546

32.546

0

0,0%

i. Herav Nordregio (institusjon)

10.954

10.954

0

0,0%

8.

MR Miljø

44.907

44.907

0

0,0%

9.

MR Arbeidsliv

13.839

13.839

0

0,0%

i. Herav NIVA (institusjon)

3.403

3.403

0

0,0%

10.

MR Økonomi og finanspolitikk

1.841

1.841

0

0,0%

11.

MR lovsamarbeid

1.405

1.405

0

0,0%

Totalt nordisk budsjett

927.546

927.546

0

0,0%

1 Ministerrådets kontorer i Estland, Latvia, Litauen og Nordvestrussland