Meld. St. 8 (2018–2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Til innhaldsliste

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 23. november 2018 om Kulturens kraft blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet