Forsiden

Til Sosial- og helsedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 14. mai 1993 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utrede overgang fra yrkesaktivitet til pensjon for eldre arbeidstakere. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 17. januar 1994

Bernt H. Lund

Anne Lise Ellingsæter

Bjørn Halvorsen

Marit Hult

Olav Magnussen

Grete Michaelsen

Inger Lise Nyberg

Bodil Marie Olsen

Stein Reegård

Årstein Risan

Aase Rokvam

Tor Rødseth

Bjørn Tore Stølen

Hans Petter Sveia

Einar Øverbye

Hilde Olsen

Arne Magnus Christensen

Cecilie Foss

Nina Jentoft

Frank Jullum

Michael B. Nielsen

Yngvar Åsholt

Til dokumentets forside