NOU 1996: 9

Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

«Grønn skattekommisjon» ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 9. desember 1994. Kommisjonen skulle vurdere nærmere hvilken rolle skatte- og avgiftspolitikken kan spille for å oppnå et bedre miljø og høy sysselsetting.

Kommisjonen legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 6. juni 1996

Bernt H. Lund

Thorvald Moe

Gro Brækken

Vidar Christiansen

Idun Christie

Atle Fretheim

Eystein Gjelsvik

Solveig Glomsrød

Helga Hernes

Michael Hoel

Karl-Göran Mäler

Sveinung Oftedal

Tore Raasok

Ingeborg Rasmussen

Eivind Reiten

Tone Skogen

Rune Aslaksen

Nils Axel Braathen

Anne Brendemoen

Torkel Bugten

Steinar Bø

Frode Finsås

Henning H. Johansen

Inger-Lise Olsen

Ulf Pedersen

Tom Raadahl

Aarne Røvik

Bent Arne Sæther

Tone Tinnes

Vebjørn Wiken

Øystein Aadnevik

Til dokumentets forside