NOU 1997: 7

Piller, prioritering og politikk— Hva slags refusjonsordning trenger pasienter og samfunn?

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

30. november 1995 oppnevnte Sosial- og helsedepartementet et utvalg for å utrede rammevilkår for refusjon av utgifter til legemidler. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, den 30. januar 1997

Jan Grund

Marit Andrew

Eric Cameron

Jan Falch

Alice Oftedahl Frøyshov

Atle Grøhn

Steinar Hagen

Charlotte Haug

Arne Heimdal

Bjørn Jøldal

Inger Lund

Einar Skancke

Gisle Schmidth

Hallstein Husbyn

Jan Berg

Til dokumentets forside