NOU 2009: 4

Tiltak mot skatteunndragelser

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Skatteunndragelsesutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 1. juni 2007. Etter mandatet skal utvalget i hovedsak gjennomgå regler og muligheter for opplysninger og kontroll i skatte- og avgiftssystemet, og komme med forslag til regelendringer og andre tiltak på disse områdene for å styrke innsatsen mot skatteunndragelser. Utvalget legger med dette fram sin utredning og forslag. Utredningen inneholder enkelte dissenser.

Oslo 24. februar 2009

Ellen Mo

Knut Erik Omholt

Guro Glærum Kleppe

Gry Nilsen

Hans-Petter Aas

Solveig Pedersen

Anne-Karine Tverråen

Ellen Mulstad

Børre Pettersen

Geir Kjetil Finneide

Harald Brandsås

Helge Aarseth

Britt Inger Ileby

Helge Lindrup

Jan-Egil Kristiansen

Hilde Slupphaug

Edgar Jensen

Morten Løkken

Til dokumentets forside