NOU 2016: 3

Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — Produktivitetskommisjonens andre rapport

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Produktivitetskommisjonen ble opprettet ved kongelig resolusjon den 7. februar 2014 av Regjeringen Solberg. Kommisjonen har hatt som mandat å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og se nærmere på årsaker til at veksten har vært svakere de senere årene. Kommisjonen skulle også peke på områder der myndighetene bør iverksette tiltak eller justere politikken for å øke produktiviteten. Produktivitetskommisjonens mandat delte arbeidet i to faser. Kommisjonen legger med dette fram sin andre utredning. Kommisjonens innstilling er enstemmig.

Oslo, 11. februar 2016

Jørn Rattsø leder

Marianne Andreassen

Tore Eriksen

Siri Beate Hatlen

Hans Olav Karde

Christine Benedichte Meyer

Toril Nag

Simen Vier Simensen

Kjell Gunnar Salvanes

Peter Birch Sørensen

Erik Storm

Bjørn Skogstad Aamo

Marie Wenstøp Arneberg

Kristoffer Berg

Inger Lande Bjerkmann

Simen Bjørnerud

Hilde-Marie Branæs

Carl Gjersem

Erling Holmøy

Karsten Marshall Elseth Rieck

Til dokumentets forside