Ot.prp. nr. 17 (2006-2007)

Om lov om endringar i utlendingsloven (DNA-testing og aldersundersøking mv.)

Om lov om endringar i utlendingsloven (DNA-testing og aldersundersøking mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget